Hidroregulacija

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova

Hidrograđevinski objekti

E-mail Ispis PDF

AKUMULACIJE:

 • Akumulacija “Buk”;
 • Akumulacija “Jelinac”, dio radova;
 • Akumulacija “Javorica”, Slatina;
 • Akumulacija “Fuka”, Vrbovec, dio radova;
 • Akumulacija “Čabraji”, Križevci;


RIBNJACI:

 • Ribnjaci Sišćani
 • Ribnjaci Paljevine - Narta;
 • Ribnjaci Vukšinac
 • Ribnjaci Blatnica
 • Ribnjaci Vrbovljani
 • Ribnjaci PIK Jasinje - Jelas polje
 • Ribnjaci Rasinja
 • Ribnjaci Našice
 • Ribnjaci Jasinje
 • Ribnjaci Pakračka Poljana
 • Ribnjaci Kaniška Iva;
 • Ribnjak Babinac;
 • Ribnjak "Dobrovita", Višnjevac;
 • Ribnjak Prnjavor Lepavinski (šaranski, pastrvski); sa pratećim objektima;


GOSPODARSKO I TEHNIČKO ODRŽAVANJE VODOTOKA I. II. III. i IV. reda, TE NASIPA I INUNDACIJA
 • Spojni kanal Zelina-Lonja-Glogovnica-Česma
 • Rijeka Česma
 • Rijeka Glogovnica
 • Potok Črnec
 • Rijeka Bjelovarska
 • Rijeka Plavnica
 • Rijeka Velika Rijeka
 • i ostali hidrograđevinski objekti na slivnom području Česma-Glogovnica


DETALJNE ODVODNJE I MELIORACIJSKI RADOVI:

 • Detaljna odvodnja Fazanka
 • D.O. Rasinja
 • D.O. Delovi
 • D.O. Danica
 • Melioracijski radovi na području sliva Česma-Glogovnica
 • Komasacijski radovi na području sliva Česma-Glogovnica
 • Odvodnja auto ceste Zagreb-Lipovac
 • Spojni kanal rijeka Zelina-Lonja-Glogovnica-Česma
 • Radovi na uređenju retencije Jantak
 • Izgradnja sjevernog nasipa retencije Lonjsko polje


CRPNE STANICE:
 • Crpna stanica Rožec
 • Crpna stanica Obedišće
 • Crpna stanica Dereza
 • Ustava lončarica
 • Crpna stanica V.Grđevac, Veliki Grđevac;


 


Kontakt

Vatroslava Lisinskog 4b
43000 Bjelovar
MB:   03332411
OIB:  54088531631
IBAN: HR8623400091110542951tel: ++385 43 220 710
fax:++385 43 244 151


email:  
hidroregulacija@bj.t-com.hr
web:    www.hidroregulacija.hr