Hidroregulacija

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova

O ORGANIZACIJI

E-mail Ispis PDF

Osnovna djelatnost naše tvrtke je vodoprivreda i građenje:


 • Zaštita od štetnog djelovanja voda, korištenje voda, zaštita voda od zagađivanja, izgradnja i održavanje objekata kao npr. izgradnja nasipa, brana, regulacija, vodotoka, kanala, izgradnja kanalizacijskih kolektora, vodosprema, vodovodnih mreža i sl.

S 130 zaposlenika (raspoređenih u tri ispostave - Bjelovar, Čazma i Križevci) i građevinskim strojevima s kojima raspolažemo izvodimo i druge radove primjerene registraciji i opremljenosti društva. 

Od osnovnih vrsta radova i usluga nudimo Vam:

 • Projektiranje građevina:
  • Hidrograđevinski objekti - nasipi, brane, akumulacije, retencije, ribnjaci, regulacije vodotoka, melioracijski sustavi, crpne stanice, sustavi za navodnjavanje, detaljne odvodnje
  • Vodoopskrbni sustavi - magistralni vodoopskrbni sustavi, distributivni vodoopskrbni sustavi
  • Kanalizacijski sustavi
  • Objekti niskogradnje - mostovi, prometnice (gradske ulice, raskrižja, kružni tokovi, parkirališta, pješačko-biciklističke staze, manipulativne prometne površine)
  • Objekti visokogradnje
  • Ostali objekti
 • Izgradnju:
  • Hidrograđevinski objekti - nasipi, brane, akumulacije, retencije, ribnjaci, regulacije vodotoka, melioracijski sustavi, crpne stanice, sustavi za navodnjavanje, detaljne odvodnje
  • Komunalni objekti - vodoopskrbni sustavi i objekti, kanalizacijski sustavi i objekti
  • Odlagališta sanitarnog otpada - deponije (raspolažemo sa svom potrebnom opremom i imamo obučene djelatnike za tu vrstu radova)
  • Objekti niskogradnje - Mostovi (armirano-betonski mostovi, kombinirani mostovi, drveni mostovi), prometnice, poslovne zone
  • Objekti visokogradnje - stambeno-poslovni objekti, benzinske postaje
  • Industrijski objekti - Staje za muzne krave, peradarnici, bioplinska postrojenja, svinjogojske farme
  • Ostali objekti - teniski tereni
 • Proizvodnju:
  • Proizvodnja i isporuka betona svih marki - certificirani - betonara kapaciteta do 30 m3
  • Betonska galanterija (rubnjaci, kanalizacijska okna, vodomjerna okna)
  • Čelične konstrukcije
  • Crna bravarija
  • Armatura za objekte u visokogradnji i niskogradnji
 • Stručni nadzor nad izgradnjom objekata
 • Upis i legalizaciju objekata
 • Geodetsko premjeravanje, iskolčenje objekata, geodetsko praćenje tijekom izgradnje, izrada elaborata izvedenog stanja nakon izgradnje
 • Sve vrste zemljoradnji - iskopi, razastiranja, planiranja (bageri, buldozeri, rovokopači, vibronabijači)
 • Ispitivanje cjevnih sustava na vodonepropusnost
 • Usluge održavanja strojeva i vozila (imamo mehaničarsku radionu sa potrebnim brojem ljudi i odgovarajućom opremom)
 • Usluga pranja i podmazivanja vozila
 • Održavanje objekata
 • Košnja trave i krčenje raslinja
 • Prijevoz i ugradnja svih vrsta građevinskih materijala (betona, šljunka itd.)
 • Prijevoz specijalnih tereta 50 tonskom niskom prikolicom (labudica)
 • Istovar i montaža materijala i opreme - 12-tonskom auto-dizalicom
 • Prijevoz betona automješalicama (mikserima)
 • Usluga kamionskog parkiranja
 • Ispitivanje tlačne čvrstoće betonskih kocaka
 • Ispitivanje modula stišljivostiUTEMELJENO 1954.


 


Kontakt

Vatroslava Lisinskog 4b
43000 Bjelovar
MB:   03332411
OIB:  54088531631
IBAN: HR8623400091110542951tel: ++385 43 220 710
fax:++385 43 244 151


email:  
hidroregulacija@bj.t-com.hr
web:    www.hidroregulacija.hr